Nina Freudenberg und Andreas Nilsson

Sonanz lanserar global impactfond med kapital från SEB, H&M Foundation och andra europeiska investerare

2017-12-11

MÜNCHEN, Tyskland — Sonanz Management GmbH (“Sonanz”), en ny fondförvaltarare, meddelade idag den första stängningen av Sonanz Impact 1 GmbH & Co. KG (“Fonden”), en impact-fokuserad riskkapitalfond-i-fond, på 10 miljoner U.S. dollar. Bland investerarna finns den svenska pensionsfonden SEB Stiftelsen, H&M Foundation och en grupp tyska och svenska privata investerare.

Fonden kommer att investera i 4-6 riskkapitalfonder i globala tillväxtmarknader. Målgruppen är företag som betjänar den ökande efterfrågan på grundläggande produkter och tjänster i de lägre inkomstklasserna. Sektorerna omfattar finansiella tjänster, ren energi, hälso- och sjukvård, utbildning och hållbart jordbruk.

Sonanz har analyserat över 600 fondförvaltare som tillämpar sociala eller miljömässiga kriterier. Av dessa har mer än 100 riskkapitalfonder identifierats som potentiella investeringar. “En fond av denna typ är ett välbehövligt instrument inom det växande området för ansvarsfulla investeringar”, säger Andreas Nilsson, VD och grundare av Sonanz. “De flesta av dessa fondförvaltare har varit aktiva i många år, men är okända för vanliga investerare.”

Investeringsfilosofi

80% av världens befolkning har en inkomst på mindre än 10 dollar per dag och saknar tillgång till produkter och tjänster som människor i rikare länder tar för givet. Lokala företagare, som förstår sina marknader och sina kunders specifika behov, har de bästa förutsättningarna att möta denna efterfrågan. Teknologi spelar också en viktig roll för att kunna nå kunderna på ett kostnadseffektivt sätt. “Innovativa företag som riktar in sig på låginkomstsegmentet har potential att uppnå mycket bra resultat – både finansiellt och socialt”, säger Nina Freudenberg, Investment Manager på Sonanz.

Dessutom är hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning djupt integrerade i investeringsstrategin. Sonanz tillämpar strikta hållbarhetsstandarder för att skydda investerare, samhälle och miljö mot risker samt skapa möjligheter för företagen.

Första investeringen

Fonden tillkännagav vidare sin första investering, Lok III, en fond förvaltad av det indiska riskkapitalföretaget Lok Capital. Lok III investerar i företag verksamma inom finansiella tjänster, hälso- och sjukvård och hållbart jordbruk och betjänar det indiska låginkomstsegmentet. Lok Capital har sedan starten 2004 uppvisat ett starkt resultat och har bland annat spelat en viktig roll i uppbyggnaden av Indiens mikrofinanssektor.

Om Sonanz

Sonanz är en fondförvaltare som är registrerad hos den tyska finansinspektionen (BaFin). Målet är att erbjuda investerare nya möjligheter att investera i affärslösningar för sociala och miljömässiga problem. Andreas Nilsson, VD och grundare av Sonanz, har arbetat många år med riskkapitalinvesteringar på EQT Partners och UBS. Han har en doktorsexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm (“Finansiering av ideella organisationer och sociala företag”) och tillbringade två år som Visiting Fellow vid Harvard Business School.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Nilsson, Sonanz +49 89 411 511 51, nilsson@sonanz.com